Zmluvný partner a poisťovne

17.05.2009

Na základe našej dlhoročnej praxe v oblasti poistenia, Vám poskytneme poradenstvo, ktoré bude vyhovovať práve Vaším špeciálnym potrebám. Z našej strany Vám garantujeme nielen sprostredkovanie, pri uzatvorení zmluvy medzi Vami a danou poisťovňou , ale hlavne prípadnú likvidáciu poistnej udalosti.