Cenník

 

  Objednajte si naše služby 

+421 919 314 919 

oic@oic.sk

Máte nárok na BEZPLATNÚ obhliadku našim technikom, pri ktorej Vám zmeráme vlhkosť muriva, detektujeme možné tepelné mosty spôsobujúce vznik plesní a poskytneme odborné poradenstvo v danej oblasti.


Cenovú ponuku Vám vypracuje náš technik a to na základe bezplatnej obhliadky / konzultácie.

Tešíme sa na osobné stretnutie ...